Майже маніфест

Майже маніфест

5 February 2020

Ідеології та парадигми вилонюють не партії, а видавництва. І лише після цього на арену історії виходять чин та великі вольові рішення їхніх відданих адептів. Український націоналізм почався з маленької брошури самвидаву авторства маловідомого харківського адвоката. На її аверсі містився лаконічний напис - "Самостійна Україна". Лише значно пізніше семантичний шлейф цих двох слів вивів на арену історії відчайдушних атентатників Лемика і Мацейка, котрі стали живим втіленням самостійницького маніфесту Міхновського.

Підпілля ОУН та драматична боротьба УПА також є плодами історії, паростки яких проросли на грунті книговидавничої ініціативи. Дмитро Донцов та його книготворча лабораторія "Вісник" стали, свого роду, проектним бюро, в кабінетах якого складалися креслюнки цілої епохи боротьби за державність.

Тож очевидним є те, що видавництва мають більший вплив на свідомість покоління, ніж політичні партії чи таємні організації. І їхні гуманітарні гравітації в змозі зліпити не лише інтелектуальні секти, але й повноцінні національні організми. Частину означеної місії покладає на свої плечі і видавництво Zалізний Тато.

Тому книжки нашої сенсотворчої лабораторії, незалежно від значеннєвої щільності і тематичної спрямованості відповідають важливим на нашу думку засадм/цілям. Їхня конфігурація наступна.

1) Ніяка москвомовність не припустима у нашому видавничому процесі. Покликанням Zалізного Тата є розширення інтелектуальних кордонів української мови та впровадження гуманітарної колонізації на користь останньої.

2) Ми методично популяризуємо ідею української латинкової абетки як такої, що відповідає новим потребам часу та геокультурному вектору розвитку українства.

3) Ми говоримо категоричне "ні" химерам модерного лівого світогляду: від пропаганди класової ненависті, до жовчної нетерпимості щодо будь-яких проявів культурного та духовного консерватизму.

4) Ми однозначно підтримуємо антиімперський напрям боротьби поневолених московією народів, поміж яких найвиразнішим є прагнення народів Кавказу остаточно вийти зі складу рф та зійти з орбіт її впливів. І з огляду на останній пункт нашої світоглядної дорожньої карти Zалізний Тато ініціює культурно-гуманітарну підтримку боротьби Ічкерії за свою незалежність у вигляді низки видань вождів чеченського народу - Джохара Дудаєва, Аслана Масхадова, Зелімхана Яндарбієва. Тож праці цих знакових постатей у максимально стислі строки постануть перед широкою аудиторією наших читачів в українському перекладі та сучасному оформленні.